Lundi 15 février 2010


Programme

10h José Enrique GARGALLO GIL (Université de Barcelone) : « Representació catalana dins BADARE
(Base de dades sobre refranys del calendari i meteorològics dins la Romània) »

10h30 Xus UGARTE BALLESTER (Université de Vic) : « El Polònia de TV3 : tastets paremiològics amb equivalències en francès i espanyol »

11h Josep GUIA (Université de Valence) : « Paremiologia i identitat. Particularismes (de l’àmbit català) i europeismes en el fràsic de l’Espill »

11h30 Débat & Pause déjeuner

14h30 Maria CONCA (Université de Valence) : »Anàlisi de les parèmies en el discurs assagístic contemporani »

15h Maria DASCA (Université Ouverte de Catalogne (UOC) – SEC) : »L’ús d’algunes formes simples en la caricatura catalana contemporània »

15h30 Mònica GÜELL (Université Paris-Sorbonne- SEC) : « Català, catalans i catalanes en els reculls paremiològics »

16h Débat & clôture de la journée