14 mars 2024 au 16 mars 2024
  Toute la journée
  Sorbonne Université (multiples adresses)
Axe.s : EC
▸ Colloque international

Entaulats: cuines, festins, gastronomia

Programa/Programme

Xè CONGRÉS DE L’AFC

L’Associació Francesa de Catalanistes (AFC) es complau a anunciar l’organització del seu desè congrés a París del 14 al 16 de març de 2024. Per tal de celebrar aquesta fita de la seva història, l’AFC ha optat per situar aquest acte sota el signe de les trobades, vincles i festes que sorgeixen al voltant de la taula i del bon menjar a l’àrea de parla catalana.

La gastronomia i els vincles socials que s’hi forgen al voltant i a través d’ella es poden considerar a la llum de la pluridisciplinarietat, que oferirà un terreny fèrtil per al debat científic. De fet, menjar mai no és un acte purament alimentari: també provoca relacions socials, polítiques, filosòfiques, lingüístiques. La cuina és un espai creatiu que també implica productes, tècniques, materials i oficis.

La taula en l’àmbit de parla catalana (i d’altres llocs) també és propícia per a festes i celebracions, les quals seran centrals durant aquest desè congrés: si sovint es menja sense celebrar, és difícil concebre una festa sense menjar.

Ens interessarem en les representacions i expressions artístiques, literàries i lingüístiques de la taula així com les pràctiques socials i històriques que les envolten. Després del Llibre de Sent Soví (1324), no falten exemples d’obres teatrals, poètiques, novel·lesques, cinematogràfiques, fotogràfiques i pictòriques que evoquen aquests temes, com els festins del Tirant lo Blanch, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, els immortals sofregits de l’Armanda a Mirall trencat o el conreu del préssec i les caragolades que pauten Alcarràs de Carla Simón.

L’anàlisi històrica també permet d’abordar qüestions al voltant de la gastronomia des de diferents perspectives: la creació de tradicions culinàries en l’àmbit de parla catalana, l’evolució de les pràctiques alimentàries, la història de les celebracions i la gastronomia en la construcció d’un discurs nacional. Finalment, la llengua és molt rica en parèmies, dites i altres fórmules sentencioses, i l’estudi de l’evolució del lèxic culinari reflecteix les influències culturals en un estat de la llengua.

Les comunicacions s’organitzaran al voltant dels següents eixos:

  1. Representacions i expressions literàries i artístiques
  2. Història i cultura
  3. Estudis lingüístics

 

Organització :

Mònica Güell, Aleix Pineda Guijarro, Sergi Ramos Alquezar (CRIMIC – Sorbonne Université)

sergi.ramos_alquezar@sorbonne-universite.fr

aleix.guijarro_pineda@sorbonne-universite.fr

guellalc@wanadoo.fr

Comitè científic :

Marc Audí (Université Bordeaux-Montaigne), Francesc Bernat (Universitat de Barcelona), Denise Boyer (Sorbonne Université), Margarida Casacuberta (Universitat de Girona), Fabrice Corrons (Université Toulouse Jean Jaurès), Carles Cortés (Universitat d’Alacant), Immaculada Fàbregas (Université Bretagne Sud), Christian Lagarde (Université de Perpignan – Via Domitia), Maria Llombart (Université Paul Valéry -Montpellier 3), Michel Martínez (Université Toulouse Capitole), Estrella Massip (Aix Marseille Université), Mercè Pujol (Université de Perpignan – Via Domitia), Teresa M. Sala (Universitat de Barcelona)

 

 

 

À table : cuisines, festins, gastronomie

 Xe CONGRÈS DE L’AFC

L’Association Française des Catalanistes (AFC) est heureuse d’annoncer l’organisation de son dixième congrès à Paris du 14 au 16 mars 2024. Afin de célébrer ce jalon dans son histoire, l’AFC a choisi de placer cet évènement sous le signe des rencontres, des liens et des festivités qui se créent autour de la table et de la bonne chère dans l’aire catalanophone.

La gastronomie et les liens sociaux qui se nouent autour et à travers celle-ci peuvent être envisagés à l’aune de la pluridisciplinarité qui fournira un terreau riche au débat scientifique.

En effet, se nourrir n’est jamais un acte purement alimentaire : cela convoque aussi des relations sociales, politiques, philosophiques, linguistiques. La cuisine désigne un espace de création, mais relève également de produits, de techniques, de matériaux et de savoir faires.

La table dans l’aire catalanophone (et ailleurs) est aussi propice aux fêtes et célébrations, que nous voulons centrales au cours de ce dixième congrès : si l’on mange souvent sans fêter, difficile de concevoir fête sans manger.

Ce congrès s’intéressera aux représentations et aux expressions artistiques, littéraires et linguistiques de la table ainsi qu’aux pratiques sociales et historiques qui les entourent. Après le Llibre de Sent Soví (1324), les exemples d’œuvres théâtrales, poétiques, romanesques, cinématographiques, photographiques et picturales évoquant ces sujets ne manquent pas, comme les festins du Tirant lo Blanch, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, les immortals sofregits d’Armanda dans Mirall trencat ou encore la culture de la pêche et les caragolades qui ponctuent Alcarràs de Carla Simón. L’analyse historique permet aussi d’aborder les questions autour de la gastronomie sous divers angles : la création des traditions culinaires de l’aire catalanophone, l’évolution des pratiques alimentaires, l’histoire des célébrations et de la gastronomie dans la construction d’un discours national. Enfin, le domaine de la langue est tres riche en parémies, dictons et autres formules sentencieuses, et l’étude de l’évolution du lexique culinaire reflète les influences culturelles dans un état de langue.

Les communications se déclineront autour des axes suivants :

  1. Représentations et expressions littéraires et artistiques
  2. Histoire et culture
  3. Approches linguistiques

 

Organisation :

Mònica Güell, Aleix Pineda Guijarro, Sergi Ramos Alquezar (CRIMIC – Sorbonne Université)

sergi.ramos_alquezar@sorbonne-universite.fr

aleix.guijarro_pineda@sorbonne-universite.fr

guellalc@wanadoo.fr

Comité scientifique :

Marc Audí (Université Bordeaux-Montaigne), Francesc Bernat (Universitat de Barcelona), Denise Boyer (Sorbonne Université), Margarida Casacuberta (Universitat de Girona), Fabrice Corrons (Université Toulouse Jean Jaurès), Carles Cortés (Universitat d’Alacant), Immaculada Fàbregas (Université Bretagne Sud), Christian Lagarde (Université de Perpignan – Via Domitia), Maria Llombart (Université Paul Valéry -Montpellier 3), Michel Martínez (Université Toulouse Capitole), Estrella Massip (Aix Marseille Université), Mercè Pujol (Université de Perpignan – Via Domitia), Teresa M. Sala (Universitat de Barcelona)

Chargement de la carte…
© 2015-2024 CRIMIC | Mentions légales | Propulsé par Suite
imgimg

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?